Geloof jij in een nieuwe aarde?

“Geloof jij in de nieuwe aarde?” vraagt Astrid aan mij.
Ik proef de woorden bijna letterlijk in mijn mond. Geloven? Nee, dat is het niet. Vanuit een dieper weten komt het antwoord naar boven: het is een belofte. Als de nieuwe aarde niet zou komen, dan was ik hier nu niet geweest.

Ik ben geboren met de belofte aan een mooiere wereld. Als ik er in de voorbije jaren iets over las of hoorde, maakte dat ieder keer iets in mij wakker. De shift van de 3e naar de 5e dimensie, de verschuiving van ego naar hart, van het tijdperk van dualiteit naar eenheidsbewustzijn. Ofwel het beloofde land, de nieuwe tijd.

Als ik me een voorstelling probeerde te maken van de nieuwe aarde, voelde ik vooral rust. Het ‘moeten’ dat we zo goed kennen, is daar niet. Vanuit vrije wil kunnen we kiezen voor wat goed voelt, wat we echt graag willen, waar het stroomt, met respect voor onze omgeving.

We hebben allemaal een aandeel in deze verandering

Het is nu een half jaar geleden dat Astrid me deze vraag stelde. Inmiddels is er zoveel gebeurd. De verschuiving is al gaande. Ik realiseer me nu hoezeer we zelf aandeel hebben in deze verandering. Het vraagt ons om ons hart te volgen. Om te ontdekken waar we goed in zijn en onszelf daarin te gaan waarderen.
Het vraagt ons te voelen dat we verbonden zijn met de mensen om ons heen, de natuur om ons heen en alles wat er is. We mogen ontdekken hoeveel mogelijkheden we hebben. Dat het aardse en het licht (spirituele) samen gaan. Voorbij de strijd van wie er gelijk heeft, wat goed is of slecht. Het nodigt uit om toe te bewegen naar ‘zijn’, in acceptatie, in liefde, vreugde en vrijheid.

Ieder mens kan de wereld mooier maken door zijn unieke zelf te zijn

Iedereen heeft een eigen bijdrage in de wereld. En ieder voor zich mag ontdekken wat die unieke bijdrage is. Hoe ieder mens de wereld mooier kan maken door zijn unieke zelf te zijn. Samen creëren we de nieuwe aarde. Samen maken we de belofte waar. Zoals John Lennon vele jaren geleden al zong in Imagine: “You may say I’m a dreamer. But I’m not the only one. I hope some day you will join us. And the world will live as one.” Durf jij te dromen? Geloof jij in een nieuwe aarde?