Van zwart-wit naar een wereld vol kleur

Soms lijkt het of er twee werelden zijn. Een alledaagse wereld en een ‘andere’ wereld die een bredere, diepere en hogere kijk op het leven biedt.
De alledaagse wereld kennen we heel goed. Dingen zijn zwart of wit. Goed of fout. Dit óf dat. En er is het spreekwoordelijke grijze gebied. Zwart-wit-denken schept duidelijkheid, want je kunt makkelijker dingen verdelen. Alles en iedereen staat aan een kant of past in een hokje. Het zorgt ook voor veel oordelen en daardoor is er veel strijd. Innerlijk en uiterlijk. Want je wilt het goed doen. En anderen moeten zich ook gedragen zoals het hoort (of zoals jij goed vindt).

Continue reading “Van zwart-wit naar een wereld vol kleur”

Van 7 naar 15 chakra’s – van 3D naar 5D

Sinds verschillende jaren is de energie van de aarde aan het verschuiven naar een hogere trilling. De laatste tijd is dit in een stroomversnelling terecht gekomen. De aarde verschuift van de 3de dimensie van dualiteit naar de 5de dimensie van eenheidsbewustzijn. Deze frequentieverschuiving doet uiteraard ook wat met ons, want ook onze persoonlijke trilling wordt verhoogd. Lage en hoge trillingen worden steeds zichtbaarder en voelbaarder en lopen door elkaar heen. De onrust die hierdoor is ontstaan, is nu duidelijk te zien in de wereld.

Continue reading “Van 7 naar 15 chakra’s – van 3D naar 5D”